पै. मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या जयंती निमित्त

राष्ट्रीय शिक्षा दिवस साजरा करावा

नांदेड (जिमाका) दि. 9 :- पै. मौलाना अबुल कलाम आझाद यांच्या जयंती दिनानिमित्ते 11 नोव्हेंबर रोजी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस म्हणून साजरा करण्याच्या सूचना शासन स्तरावरुन आहेत.

जिल्ह्यात कोविड-19 चा प्रादुर्भाव असल्यामूळे सुरक्षेच्या उपाय योजनेच्या दृष्टीने शासनाने निर्गमित केलेल्या सुचनांचे काटेकोरपणे पालन करुन सर्व कार्यालयानी राष्ट्रीय शिक्षा दिवस साजरा करावा, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी नांदेड यांनी कळविले आहे.

000