प्रवासी वाहतूक सुरळीत राहण्यासाठी

खाजगी वाहनांची उपलब्धता 


·         नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी नियंत्रण कक्षाची स्थापना

·         प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून विविध उपाययोजना 

नांदेड (जिमाका) दि. 12 :- जिल्ह्यातीलसर्व आगारांना संपाच्या कालावधीतप्रादेशिक परिवहन विभागातर्फे पुढीलप्रमाणेखाजगी बस, स्कूलबस जीपटाईप वाहने उपलब्ध करूनदिल्या आहेत. यामध्ये दि. 9 नोव्हेंबर रोजी खाजगी  बस120, स्कूल बस 7, जीप टाईप वाहने 43, दि. 10 नोव्हेंबर रोजी खाजगी  बस 126, स्कूल बस 7, जीप टाईप वाहने 52, दि. 11 नोव्हेंबर रोजी खाजगी  बस 116, स्कूल बस 9, जीप टाईप वाहने 45, दि. 12 नोव्हेंबर रोजी खाजगी  बस 122, स्कूल बस 17, जीप टाईप वाहने 63 याप्रमाणे एकुण खासगी बस 484, स्कूल बस 40 तर जीप टाइप वाहने 203 उपलब्ध करुन दिली आहेत. 

संप कालावधीमध्ये जिल्ह्यातील प्रवासी वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी नांदेड येथील प्रादेशिक परिव कार्यालयात 24 तास नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. त्यानुषंगाने याबाबत प्रवाशांच्या काही तक्रारी असल्यास किंवा जादा भाडे दर आकारले असल्यास प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच दूरध्वनी क्र. 02462-259900 / mh26@mahatranscom.in यावर संपर्ण तपशीलासह तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. 

संपाच्या कालावधीमध्येनागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी प्रादेशिकपरिवहन अधिकारी शैलेश कामत यांनीपरिवहन विभागातील अधिकारी, पोलीस वाहतूकशाखेचे निरीक्षक, एस.टी. खात्यातीलवरिष्ठ अधिकारी खाजगी प्रवासी वाहतुक करणाऱ्या बस, स्कुल बस इतर वाहन संघटना यांच्या प्रतिनीधीची बैठक आज आयोजितकेली होती. प्रवाशांची वाहतूकव्यवस्था सुरळीत करण्यासाठी परिवहनविभाग, पोलीस विभाग एसटीमहामंडळाचे आगार प्रमूख यांचेसंयुक्त पथक स्थापन करण्यातआले आहे. तसेच नियंत्रकअधिकारी म्हणून उपप्रादेशिक परिवहनअधिकारी अविनाश राऊत सहायकप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संदिपनिमसे यांची नियुक्ती केलीआहे. 

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या संघटनेने त्यांच्या विविध मागण्यांसदर्भात बेमुदत संप पुकारला असल्यामळे राज्य शासनाच्या गृह विभाग (परिवहन) यांच्या 8 नोव्हेंबर 2011 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार सर्व खाजगी प्रवासी बस, स्कूल बस, कंपनीच्या मालकीच्या बसेस मालवाहू वाहने यांना प्रवासी वाहतुक करण्यास मान्यता दिली आहे. नांदेड जिल्ह्यात महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे 9 आगार असून 540 बसेसच्या माध्यमातून दररोज 80 हजार प्रवासी वाहतुक करतात. त्यामुळे 80 हजार प्रवाशांसाठी नियोजन करणे आवश्यक आहे. 

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे मोटार वाहन निरीक्षक यांनी नांदेड जिल्ह्यातील नांदेडभोकर, देगलूर, बिलोली, किनवटमाहूरहदगावमुखेडकंधार येथील एस.टी. आगारामध्ये प्रत्यक्ष भेटी दिल्या. आगार प्रमुखांची भेट घेऊन प्रवाशांच्या वाहतुकीसाठी खाजगी बसेसची आवश्यकता असल्यास कळविण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या, अशी माहिती नांदेड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे दिली आहे.

000000