बालदिन, जागतिक शौचालय दिनाचे आयोजन

नांदेड (जिमाका) दि. 12 :- बालदिन 14 नोव्हेंबर ते जागतिक शौचालय दिन 19 नोव्हेंबर या कालावधीत स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत कार्यक्रम राबविण्याच्या सूचना पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने दिल्या आहेत. त्या अनुषंगाने दिलेल्या सूचनेनुसार कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी नांदेड यांनी संबंधित विभागांना दिले आहेत. 

जिल्ह्यात कोविड-19 चा प्रादुर्भाव असल्यामुळे सुरक्षेच्या उपाय योजनेच्या अनुषंगाने जिल्हा प्रशासन तसेच केंद्र व राज्य शासनाने निर्गमीत केलेल्या सूचनांचे पालन करावे. केलेल्या या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास व जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करावा, असेही निर्देश दिले आहेत.

00000