नाव नोंदणीसाठी 27 28 नोव्‍हेंबर रोजी

विशेष मतदार नोंदणी  मोहिमेचे आयोजन

1 जानेवारी 2022 या अर्हता  दिनांकावर विशेष संक्षिप्‍त पुनरिक्षण कार्यक्रम

नांदेड (जिमाका) दि. 26 :-  भारत निवडणूक आयोगाने 1 जानेवारी 2022 या अर्हता दिनांकावर आधारीत छायाचित्र मतदारयाद्यांचा विशेष संक्षिप्त पुन:रिक्षण कार्यक्रम जाहीर केला आहे. प्रारुप मतदार याद्या प्रसिद्ध केल्यानंतर ज्या मतदारांची नावे या यादीत समाविष्ट नाहीत अशा मतदारांना अथवा प्रारुप मतदार यादीमध्ये करण्यात आलेल्या नोंदीबाबत ज्या मतदारांना आक्षेप घ्यावयाचे असतील अशा मतदारांना किंवा त्यामध्ये दुरुस्ती / सुधारणा करावयाची असेल अशा मतदारांना विहित नमुन्यामध्ये अर्ज सादर करता येतील. सर्व पात्र मतदारांनी प्रारूप मतदार यादीत आपले नाव असल्‍याची खात्री करून नाव नसल्‍यास 27 28 नोव्‍हेंबर रोजी आपल्‍या भागातील मतदान केंद्रावर जाऊन संबंधित मतदान केंद्रस्‍तरीय अधिकारी  (बीएलओ) यांचेकडे नाव नोंदणीचा अर्ज भरून द्यावा, असे आवाहन जिल्‍हाधिकारी तथा जिल्‍हा निवडणूक अधिकारी डॉ. विपीन ईटनकर यांनी केले आहे. 

त्‍यासाठी 1 नोव्‍हेबर 2021 रोजी प्रारूप मतदार यादी प्रसिध्‍द करण्‍यात आली आहे. या प्रारूप मतदार याद्या सर्व मतदान केंद्रांवर, मतदार नोंदणी अधिकारी, सहायक मतदार नोंदणी अधिकारी व जिल्‍हा  निवडणुक अधिकारी यांचे कार्यालयात प्रसिध्‍द करण्‍यात आलेल्‍या आहेत. या मतदार यादीमध्‍ये ज्‍या मतदाराची नावे समाविष्‍ट नाहीत अशा मतदारांना नमुना -६ मध्‍ये अर्ज सादर  करून त्‍यांची नावे मतदार यादीत समाविष्‍ट  करता येतील. तसेच अनिवासी भारतीय नागरिकांना नमुना -6अ मध्‍ये अर्ज करुन मतदार यादीत नाव समाविष्‍ट  करता येईल. मतदार यादीत समाविष्‍ट असलेल्‍या नोंदीबाबत आक्षेप असल्‍यास सदर नोंद वगळण्‍यासाठी नमुना -७ मध्‍ये अर्ज सादर करता येतील. तसेच मतदार यादीत असलेल्‍या नोंदीबाबत दुरूस्‍ती करावयाची असल्‍यास नमुना -८ मध्‍ये आणि एका भागातून दुस-या  यादीभागात नोंद स्‍थलांतरीत करावयाची असल्‍यास विहीत नमुना -८अ मध्‍येअर्ज सादर करता येतील.

पात्र मतदारांना नाव नोंदणी /दुरूस्‍ती/वगळणी करण्‍याकरीता येत्‍या दिनांक 27 28 नोव्‍हेंबर 2021 रोजी विशेष मोहिम राबविण्‍यात येणार आहे. या विशेष मोहिमेच्‍या दिवशी  मतदान केंद्रावर मतदान केंद्रस्‍तरीय अधिकारी (बीएलओ) उपस्थित राहुन नागरिकांचे नाव नोंदणी/दुरूस्‍ती बाबतचे अर्ज स्विकारणार आहेत.

1 जानेवारी 2022 रोजी ज्या भारतीय नागरिकाचे वय १८ वर्षापेक्षा कमी नाही जो त्‍या यादी भागातील सर्वसाधारण रहिवासी आहे, अशी व्यक्ती मतदार म्हणून नोंदणीसाठी पात्र राहील. मा. भारत निवडणूक आयोगाने मतदारांच्या सुलभतेसाठी Voter Helpline App व्‍दारे अथवा  www.nvsp.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन नाव नोंदणीची तसेच यादीतील तपशिलात बदल करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्‍यात आली आहे.अधिक माहितीसाठी www.ceo.maharashtra.gov.in या संकेतस्‍थळास भेट द्यावी असेही उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी नांदेड यांनी कळविले आहे.

0000