बेरोजगार सेवा सोसायटयांना कामवाटप समितीमार्फततीनलाखांच्याकामाचेवाटप 

 

नांदेड (जिमाका) दि. 26 :-  जिल्हयातील सुशिक्षित बेरोजगारांच्या सेवा सोसायटयांना रुपये तीन लाखापर्यंतची कामे विना निविदा देणेबाबत काम वाटप समितीची बैठक संपन्न झाली. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचे प्रतिनिधी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. संजय तुबाकले यांचे अध्यक्षतेखाली काम वाटप समितीची बैठक संपन्न झाली.      

या कामवाटप समितीच्या बैठकीमध्ये उपविभागीय अधिकारी कार्यालय देगलुर या कार्यालयात वाहन चालकाचे एक पद. श्री. शंकररावजी चव्हाण,विष्णुपुरी प्रकल्प विभाग क्र.2 नांदेड येथे वाहन (कार) क्रं. एम एच-22/डी/7181 या वाहनावर वाहन चालकाचे एक पद. श्री.शंकररावजी चव्हाण,विष्णुपुरी प्रकल्प विभाग क्र.2 नांदेड येथे वाहन (जीप) क्रं. एम एच-26/आर/307 या वाहनावर वाहनचालक अशा एकुण 3 कामांचे वाटप कामवाटप समितीमार्फत करण्यात आले.

या बैठकीला जिल्हा उपनिबंधक डॉ.मुकेश बारहाते, जी.एम.देशपांडे, उपकार्यकारी अभियंता, उपकार्यकारी अभियंता, विष्णुपुरी प्रकल्प विभाग क्रं. 2 नांदेड, जिल्हा स्वयंरोजगार सहकारी संघ चे अध्यक्ष सदाशिव पवळे उपस्थित होते अशी माहिती जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या सहायक आयुक्त तथा सदस्य सचिव काम वाटप समिती श्रीमती रेणुका तम्मलवार यांनीप्रसिध्दी पत्रकाद्वारे  दिली.

0000