राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश ढवळे यांचा दौरा कार्यक्रम   

नांदेड (जिमाका) दि. 30 : राज्य अन्न आयोगाचे अध्यक्ष महेश सुर्यकांत ढवळे हे नांदेड दौऱ्यावर येत असून त्यांचा दौरा कार्यक्रम पुढील प्रमाणे राहील. 

मंगळवार 30 नोव्हेंबर रोजी औरंगाबाद येथून रेल्वेने नांदेड येथे रात्री 11 वा. आगमन व शासकीय विश्रामगृह नांदेडकडे प्रयाण, शासकीय विश्रामगृह येथे मुक्काम.   

बुधवार 1 डिसेंबर रोजी सकाळी 10.30 ते दुपारी 1 वाजेपर्यत जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे अप्पर जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा तक्रार निवारण अधिकारी व जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांचे समवेत Aepds अंतर्गत नियतन उचल वाटपाचा आढावा. दुपारी 2 ते 4 वाजेपर्यत जिल्हाधिकारी कार्यालयात शिक्षणाधिकारी यांचे समवेत शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत नियतन, उचल व वाटपाचा आढावा. सायं. 4 ते 6.30 वाजेपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात उपमुख्य कार्यकारी व प्रकल्प अधिकारी शहरी व ग्रामीण यांचे समवेत महिला व बाल विकास सेवा योजना अंतर्गत नियतन उचल वाटपाचा आढावा. सायं. 6.30 वा. शासकीय विश्रामगृहाकडे प्रयाण व मुक्काम. 

गुरुवार 2 डिसेंबर रोजी सकाळी 10.30 ते सायं. 6 पर्यत शासकीय धान्य गोदामे, स्वस्त धान्य दुकाने, शालेय पोषण आहार पुरवठा दार गोदामे आणि महिला व बाल विकास सेवा योजना पुरवठादार गोदामांना भेटी तसेच अंगणवाडी, स्वस्त धान्य दुकाने व शाळांना भेटी. सायं. 6 वा. शासकीय विश्राम गृहाकडे प्रयाण व मुक्काम. 

शुक्रवार 3 डिसेंबर 2021 रोजी सकाळी 10.30 ते 5.30 वाजेपर्यंत शासकीय धान्य गोदामे, स्वस्त धान्य दुकाने, शालेय पोषण आहार पुरवठादार गोदामे आणि महिला व बाल विकास सेवा योजना पुरवठादार गोदामांना भेटी तसेच अंगणवाडी, स्वस्त धान्य दुकाने व शाळांना भेटी. सायंकाळी 6 वा. वाहनाने लातूरकडे प्रयाण करतील.

000000