परभणी, दि.16 (जिमाका) :- राज्यातील ग्रामीण भागातील सुशिक्षीत बेरोजगार यांना राष्ट्रीय गोकुळ मिशन अंतर्गत मैत्री Multipurpose Artificial Insemination Worker in Rural India (MAITRI) म्हणुन प्रशिक्षण दयावयाचे आहे व प्रशिक्षीत व्यक्तीची कृत्रिम रेतन व अनुषंगीक कार्य करण्यासाठी नियुक्ती करावयाची आहे, जेणेकरुन राज्यातील गायी-म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतनाची व्याप्ती वाढेल व ग्रामीण भागातील सुशिक्षीत बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध होवून दुग्ध उत्पादनात वाढ व शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्प्ट होण्यास मदत होईल. तरी प्रशिक्षणास इच्छुक उमेदवारांनी अर्ज सादर करावेत. असे आवाहन जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त डॉ.पी.पी.नेमाडे यांनी केले आहे. प्रशिक्षण कार्यक्रम हा तीन महिने कालावधीचा असुन यामध्ये 1 महिना क्लासरुम ट्रेनिंग व 2 महिने प्रॅक्टीकल ट्रेनिंगचा समावेश राहील. क्लासरुम ट्रेनिंग पशुवैद्यकिय महाविद्यालयामध्ये आयोजित करण्यांत येईल व प्रॅक्टीकल ट्रेनिंग जिल्ह्यातील पशुवैद्यकिय दवाखाना श्रेणी-1 किंवा तालुका लघुपशुवैद्यकिय सर्वचिकित्सालय किंवा जिल्हा पशुवैद्यकिय सर्वचिकित्सालय या ठिकाणी घेण्यात येणार आहे. प्रशिक्षण घेण्यासाठी इच्छुक उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यांत आले असून अर्जदार हा किमान 12 वी उत्तीर्ण झालेला असावा,त्याचे वय 18 ते 35 वर्ष असावे.अर्जाचा नमुना पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) पंचायत समिती यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेमध्ये उपलब्ध होईल. परभणी जिल्हयाकरीता सर्वसाधारण प्रवर्गातुन 5 व अनुसुचित जाती प्रवर्गातुन 1 या प्रमाणे एकुण 6 उमेदवारांची सदर प्रशिक्षणासाठी निवड करण्यांत येईल. उमेदवारांनी नजीकच्या पशुवैद्यकिय दवाखान्यामार्फत पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) पंचायत समिती यांचेकडे अर्ज सादर करावेत. असेही कळविण्यात आले आहे. -*-*-*-*-