वृध्द साहित्यिक व कलावंतानी मानधन योजनेत अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ 

नांदेड (जिमाका) दि. 23 :- मान्यवर वृध्द साहित्यिक व कलावंत मानधन योजना शासनाच्या सांस्कृतिक कार्य संचलनालय मुंबई यांच्यामार्फत राबविण्यात येते. या योजनेचे प्रस्ताव गट विकास अधिकारी पंचायत समितीमार्फत मागविण्यात येतात. शासनाने याबाबत कार्यक्रम आखून दिलेला आहे. परंतु अपेक्षित प्रमाणात अर्ज प्राप्त झाले नाहीत. त्यामुळे सन 2021-22 या वर्षासाठी वृध्द कलावंताचे अर्ज स्विकारण्यासाठी मुदत वाढवून देण्यात आली आहे. तरी वृध्द साहित्यिक व वृध्द कलावंतानी 15 जानेवारी 2022 पर्यत प्रस्ताव सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे समाज कल्याण अधिकारी आर.एच.एडके यांनी केले आहे.

अर्ज भरण्याचे निकष व अटी पुढीलप्रमाणे आहेत. वृध्द कलावंताचा परिपूर्ण भरलेला स्वाक्षरीसह अर्ज, कलावंताचे कमीत कमी वय 50 वर्षा पेक्षा जास्त असावे, उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र 48 हजार पर्यत असावे, जन्म तारखेचा दाखला (शाळा सोडल्याचा दाखला/वैद्यकीय अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र), रहिवासी प्रमाणपत्र, किमान 15 ते 20 वर्षापासून कला साहित्य क्षेत्रात योगदान केल्याचे पुरावे, प्रमाणपत्र, इतर कोणत्याही शासकीय योजनेचा लाभ न घेतल्याबाबतचे शपथपत्र नोटरी केलेले असावे असेही कळविण्यात आले आहे.

00000