अतिरिक्त मालाची वाहतूक केल्यास  

तडजोड शुल्क आकारण्यास मान्यता 

नांदेड (जिमाका) दि. 28 :- अतिरिक्त वजनाच्या मालाची वाहतूक करणाऱ्या परवानाधारकांवर विभागीय कारवाईबाबत राज्य परिवहन प्राधिकरणाने पारीत केलेला ठराव रद्द करण्यास व केवळ महाराष्ट्र शासनाच्या अधिसूचनेनुसार निश्चित केलेले तडजोड शुल्क आकारण्यास राज्य परिवहन प्राधिकरणाने मान्यता दिली आहे, असे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नांदेड यांनी कळविले आहे.

0000