पत्रकार परिष निमंत्रण 

ई-मेल संदेश दि. 23 जानेवारी 2022

 

प्रति ,

मा. संपादक / प्रतिनिधी

दैनिक वृत्‍तपत्र / दूरचित्रवाणी / इलेक्ट्रॉनिक मिडीया    

नांदेड जिल्‍हा

 

 विषय :- रोजगार मेळाव्याचे आयोजनाबाबत पत्रकार परिषद

 

महोदय,  

स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त रोजगार मेळावा आयोजनाबाबत कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त श्रीमती रेणुका तम्मलवार यांच्या पत्रकार परिषदेचे आयोजन सोमवार दिनांक 24 जानेवारी 2022 रोजी दुपारी 12.30 वाजता करण्यात आले आहे. ही पत्रकार परिषद जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र नांदेड येथे आयोजित करण्यात आली आहे.

कृपया आपण अथवा आपले प्रतिनिधी यांनी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र नांदेड सोमवार दि. 24 जानेवारी 2022 रोजी  दुपारी 12.30 वाजता उपस्थित रहावे, ही विनंती.

 

वार व दिनांक      सोमवार दि. 24 जानेवारी, 2022

स्थळ                  जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, नांदेड

वेळ                   दुपारी 12.30 वाजता   

 

  आपला विश्वासू

         स्वा/-

  ( विनोद रापतवार )

जिल्‍हा माहिती अधिकारी,

         नांदेड  

000000