परभणी, दि. 1 (जिमाका) :- लघु उद्योगांकरीता जिल्हा पुरस्कार सन २०२० उद्योग संचालनालय , महाराष्ट्र शासन यांचे वतीने दरवर्षी उत्कृष्ट कामगीरी करणाऱ्या लघु उद्योग घटकांना प्रथम व द्वितीय पारीतोषिक देवून गौरविण्यात येते. प्रथम पुरस्कारसाठी १५ हजार रुपये रोख व गौरवचिन्ह तसेच द्वितीय पुरस्कारासाठी १० हजार रुपये रोख व गौरवचिन्ह देवून गौरविण्यात येते. सन २०२० वर्षाकरीता जिल्हा पुरस्कारासाठी परभणी जिल्हयातील पात्र लघु उद्योग घटकांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहेत . अर्ज करण्यासाठी खालील बाबींची पुर्तता करणे आवश्यक आहे. १ ) उद्योग घटकाची जिल्हा उद्योग केंद्र कार्यालयाकडे स्थाई लघु उद्योग म्हणुन मागील तीन वर्षांपूर्वी नोंदणी झालेली असावी व उद्योग घटक मागील दोन वर्षापासून उत्पादनात असणे आवश्यक आहे .. २ ) उद्योग घटक कोणत्याही वित्तीय संस्थेचा थकबाकीदार नसावा . ३ ) या पुर्वी ज्या उद्योग घटकांना राज्यस्तरीय किंवा राष्ट्रीय स्तरावर पुरस्कार मिळालेले नाहीत असेच उद्योग घटक जिल्हा पुरस्कारासाठी पात्र ठरतील . तरी वरील बाबींची पुर्तता करणाऱ्या जिल्हयातील पात्र लघु उद्योग घटकांनी या पुरस्कारासाठी अर्ज करावेत असे आवाहन श्री.पी.डी. हणबर , महाव्यवस्थापक , जिल्हा उद्योग केंद्र , परभणी यांनी केले आहे. विहीत नमुन्यातील अर्ज व अधिक माहिती करीता जिल्हा उद्योग केंद्र, परभणी कार्यालयाकडे कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा. अर्ज स्विकारण्याची शेवटची तारीख दि. ५ फेब्रुवारी २०२२ राहील याची नोंद घ्यावी . महाव्यवस्थापक , जिल्हा उद्योग केंद्र , परभणी यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. -*-*-*-*-