रेल्वे अंडर ब्रिज कामासाठी भोकर शहरातील रस्त्याचा पर्यायी मार्ग  

 नांदेड (जिमाका) दि. 4 :- रेल्वे अंडर ब्रिज कामासाठी भोकर शहरातील आंबेडकर चौक ते नवीन प्रफुल्लनगर (मुदखेड रोड) दरम्यानचा रेल्वे गेट नं. 3 मधून जाणारा रस्ता शुक्रवार 4 फेब्रुवारी  ते गुरुवार 24 फेब्रुवारी 2022 या कालावधीसाठी तात्पुरत्या  स्वरुपात सर्व प्रकारच्या वाहतुकीसाठी प्रतिबंध केला आहे. जाण्या-येण्यासाठी पर्यायी मार्ग रस्त्याचा वापर आंबेडकर चौक (भोकर) नवीन प्रफुलनगर (मुदखेड रोड) दरम्यानच्या रस्त्यावरील ओव्हर ब्रिजचा वापर करावा. 

या कालावधीत पोलीस विभागाने वाहतुकीचे नियमन व नियंत्रण करावे. या आदेशाचे कोणी उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही पात्र राहील, अशी अधिसूचना जिल्हादंडाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर यांनी निर्गमीत केली आहे.

0000