परभणी, दि.4 (जिमाका) :- हंगाम 2021-22 मध्ये केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या आधारभूत दरानूसार राज्यात आधारभूत दरानूसार राज्य शासनाने पणन महासंघाची शासनाची नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्ती केली आहे. नाफेड, एफसीआयच्यावतीने तूर खरेदीसाठी दि.20 डिसेंबर 2021 पासून शेतकरी नोंदणी सुरु करण्यात आली असून प्रत्यक्षात खरेदी दि.28 डिसेंबरपासून सुरु करण्यात आली आहे. तरी शासकीय खरेदीसाठी जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी तुर नोंदणी करुन शासकीय हमीभाव योजनेचा लाभ घ्यावा. असे आवाहन जिल्हा पणन अधिकारी के.जे. शेवाळे यांनी केले आहे. राज्य शासनाने हंगाम 2021-22 पासून शेतातील पिक पेरा नोंदणी ही ॲपवर करण्याबाबत आदेशित केले आहे. परंतू काही कारणास्तव बऱ्याच शेतकऱ्यांनी पिक पेरा ऑनलाईन नोंदणी केली नाही. त्यामुळे राज्य शासनाने शेतातील पिक पेरा ऑनलाईन नोंदणीसाठी दि.15 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. तरी परभणी जिल्ह्यातील सर्व शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतातील पिक पेरा नोंदणी ऑनलाईन ॲपवर करावी. असे आवाहनही केले आहे. शेतकऱ्यांनी ऑनलाईन नोंदणी केलेला पिकपेरा सोबत घेवून आपल्या तालुक्यातील शासकीय खरेदी केंद्राच्या ठिकाणी नोंदणी करावी. नोंदणीकरीता सोबत खरीप हंगाम 2021-22 मधील पिक पेरा नोंद असलेला ऑनलाईन सातबारा, आधारकार्ड, बँक पासबुक छायांकित प्रत सोबत आणावी. बँक पासबुकावर शेतकऱ्यांचे नाव, खाते क्रमांक, आयएफएससी कोड स्पष्ट असावा. असेही जिल्हा पणन अधिकारी यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे कळविले आहे. -*-*-*-*-