ग्रामपंचायत पोट निवडणूक मतदान  मतमोजणी

केंद्र परिसरात प्रतिबंधात्मक आदेश 

नांदेड (जिमाका)   दि. 17 :- ग्रामपंयायती मधील रिक्त झालेल्या पदांची पोट निवडणूक 2021 च्या अनुषंगाने मंगळवार 21 डिसेंबर रोजी मतदान केंद्र परिसरात तर  बुधवार 22 डिसेंबर 2021 रोजी मतमोजणी केंद्र परिसरात फौजदारी प्रक्रिया कलम 144 लागू करण्यात आले आहे. 

फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973 चे कलम 144 अन्वये निवडणूकीच्या कालावधीत जिल्ह्यातील ग्रामपंचायत पोट-निवडणूक 2021 ची संपूर्ण प्रक्रिया शांततेत, निर्भय व न्याय वातावरणात पार पाडण्याच्या दृष्टीकोणातून कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी मतदान केंद्र व बुधवार 22 डिसेंबर रोजी मतमोजणी केंद्रापासून 200 मीटर परिसरात सर्व पक्षकारांचे मंडपे, सर्व दुकाने, मोबाईल, कॉडलेस फोन, पेजर, वायरलेस सेट, ध्वनीक्षेपके, सर्व प्रकारचे फेरीवाले व इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे मतमोजणीच्या कामाव्यतिरिक्त खाजगी वाहन, संबंधीत पक्षाचे चिन्हाचे प्रदर्शन व निवडणूकीच्या कामाव्यतिरिक्त व्यक्तीस प्रवेश करण्यासाठी या आदेशाद्वारे प्रतिबंध करण्यात आले आहे. हा आदेश मंगळवार 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान सुरु झाल्यापासून मतदान संपेपर्यत व मतमोजणीच्या दिवशी मतमोजणी केंद्र परिसरात बुधवार 22 डिसेंबर रोजी मतमोजणी सुरु झाल्यापासून मतमोजणी संपेपर्यंत अंमलात राहील, असेही आदेशात स्पष्ट केले आहे.

0000